FAQ

W tym miejscu odpowiem na część pojawiających się najczęściej pytań – wierzę, że znacznie ułatwi to zorientowanie się w ofercie.

1. Czy teksty są unikalne?

Oczywiście – to podstawa tekstów o jakiejkolwiek jakości czy tematyce. Staram się samodzielnie sprawdzać ewentualną zbieżność formy przy tekstach z wąskiej tematyki. Jeśli jednak chcesz to zrobić sam – masz do tego pełne prawo.

2. Czy teksty przechodzą korektę?

Tak, wszystkie teksty, które wychodzą do Klienta, przechodzą korektę. Ma ona na celu usunięcie przypadkowych literówek, jak również udoskonalenie tekstu pod kątem językowym.

3. Czy mam prawo do wprowadzenia poprawek?

Tak, we wszystkie teksty, które wykonam, Klient ma prawo wprowadzić maksymalnie trzy poprawki. Uwaga jednak! O ile poprawką jest życzenie, aby akapit został napisany w innym stylu, o tyle zupełna zmiana koncepcji (wcześniej zaakceptowanej), słów kluczowych czy innych, podstawowych elementów, nie zalicza się do poprawek. W takiej sytuacji tworzony jest zupełnie nowy tekst, płatny według cennika. Dlaczego?

O ile nie każdemu do gustu przypada styl, w jakim tworzy copywriter, o tyle pewne techniczne i merytoryczne informacje ustalane są na samym początku współpracy. Jeżeli mam za zadanie stworzyć tekst, którego tematykę, strukturę oraz formę zaakceptujesz – to zmiana tych parametrów nie odbywa się w zakresie poprawki, a tworzenia nowego tekstu.

Zawsze staram się przygotować próbkę tego, w jaki sposób oczekiwania Klienta chcę przełożyć na papier, dzięki czemu dotychczas najwyżej 2-3% tekstów, które wykonałem w ciągu 10 lat, spotkało się z potrzebą poprawy czy zupełnej zmiany koncepcji.

4. Czy istnieje możliwość negocjacji ceny?

Z pewnością zauważyłeś, że mój cennik nie zawiera konkretnych, twardych cen. Wynika to z faktu, że inaczej wyceniam wykonanie tekstów z różnych tematyk, o różnej długości. Cena zależy również od innych czynników, na przykład ilości znaków w ramach jednej realizacji czy czasu, w jakim chcesz, aby teksty zostały wykonane. Ustalimy ją po indywidualnym kontakcie.

5. Jaki jest termin realizacji tekstów?

Termin realizacji tekstów zależny jest od wielu czynników, w tym:

  • tematyki tekstu;
  • oczekiwanej jakości;
  • ilości znaków;
  • oczekiwań Klienta;
  • wielu, wielu innych…

Z tego powodu nie wyznaczam konkretnych ram czasowych realizacji, nie znając specyfiki zlecenia. Niemniej jednak, staram się realizować teksty w takich terminach, na których zależy Klientowi. Oferuję również możliwość wykupienia dodatkowej opcji „Express”, która przyspiesza wykonanie tekstów – jest to płatność 100% ceny w przypadku realizacji w ciągu 48 godzin i 200% ceny w przypadku realizacji do 24 h.

6. Jaka jest forma rozliczenia?

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą mogę wystawić na zrealizowane teksty fakturę. Nie jestem jednak płatnikiem VAT, dlatego faktura będzie opiewała na wartość brutto, która zostanie ustalona na samym początku z każdym Klientem.